Av TOBIAS BURNESSON
Bild: MAGNUS RAGNVID/KANAL 5
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

FRÄTA
MÖNSTER
ANVÄNDA
CTRL-C
CTRL-V
GER
SKYDD
MOT
BYAR
TYPISKT
NORR-
LÄNDSKT
DRAG
NYKTER
RÖRELSE

SMÅ
FÅLAR
ÖMAN
ÖVER-
VÄGER
HÖR IHOP
MED
LÅNG-
HALM
SLOG S
MED SOM
ELVA-
ÅRING
OVID
LÄR
DRÖM-
MAKARE
SLASK
REN-
NÄRINGS-
ORT
URMODIG
LÄR GÅ
ÖVER
GRÄNSEN
ENSAM-
STÅENDE
ALL-
DELES
VATTEN-
RIT
STÅ
UT
KUPMAT
BÖNÄNDE
ÄR ISLAM
FÖR
IMAM
SMÄLLA
AV
DANSKT
LÄN FÖRR
ANG SOM
GÖR FILM
LITEN
GRUPP S
TURNE-
RAT MED
KVINNO-
KLINIK
JOHN
BLUND
ALBUMET
S DEBU-
TERADE
MED
BRUKAR
MAN SLÅ
MED DRI-
VER PÅ
HÅL-
TAGARE
ÄR VISSA
ÖDLOR
GRUNKA
EN
RÄCKA
NUMMER
ENTAL
FICK
CAESAR
HÖRA
DRAR
SIG
FRAM I
DRAG
VÄXTE S
UPP I
KOLIK
ARA-
BISKT
HÖGDJUR
UDDA TAL
GER
TRANS-
PARENS
SJÅPA
SIG
POSTAS
FINNS
TILL
TYPISK
RYSS
WALDNER
STRAFF-
INSATS
HEN KAN
KÖRA
ÄR
SAKEN
PLATS
FÖR
MÅL-
GÖRARE
SVART-
VIN-
BÄRS-
DRINK
SLUTNA
FIGURER
OM-
SKRIVEN
ORM
ANDRA
ALBUMET
FRÅN S
TOG
TILL
SIG
KUNSKAP
SKEN-
BART
BERÖM
VI-
OBJEKT
SKEN-
FRUKT
FOTBOLL
JÄTTE-
MÅNGA
SARGAD
BANA
SPELAR
ROLL
EJ
MINDRE
FÖR-
SEGLAR
SÄGA
3G
SKATT I
MUSSLA
BRIL-
JANT
NÅGON
DEN LE-
DER TILL
OMSORG
OLIKA
SMYC-
KEN?
GRIPER
VANN S
MELLO
MED
KULTI-
VERA
DRA
SÖDER-
ÖVER
OBRA
LUDDIG
SÅDANT
KÄRNAS
HAR IDOL
SNUSA-
RES BE-
LÖNING
MC-
SPORT-
SORT
SKJUTER
LEDER
S I
RUTAN
HÄLGE-
BY
VÄSNAS
FUNDA-
MENT
RIBONUK-
LEINSYRA
FÖRLO-
RAREN
BUKT

MODET
KJUSA
SMÄL-
TER
SMÖR
FOLKTOM
MÄRKA
FÖR
LIVET
RUSA
UNDER-
LÄGE
SNUSA
FRENESI
BERED-
SKAP
BARR-
TRÄD
FJORD-
STAD
FÖGA
TROLIG
ÅTER
LÄGGA
BORT
KORT
RUNDA
I FYR-
KANTIG
RING
ÖR-
GRYTE-
ELVA
GLOSOR
FISK-
AVFALL
TORK
AN-
SIKTS-
SKYDD
FÖR
STAR-
KARE
ALBUM
AV S
VILDE I
VÄSTERN
SAGO-
KUNG
BEGAV
SIG
EFTER
AM I
AMERIKA
DEN
SMAK-
SÄTTER
PUNCHEN
HON
SÅGS I
BEVERLY
HILLS
SÄGS
HA
BRÄNT
ROM
STRECK
Q W E R T Y U I O P Å
A S D F G H J K L Ö Ä
« Z X C V B N M