Av TOBIAS BURNESSON
Bild: BJÖRN LINDAHL/IBL
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

HEM-
ELEKT-
RONIK?
VANN P
96 OCH
01
NEGATIVT
KLACK-
LJUD
SETDEL
PIGG
SKYDDA
I BLÅS-
VÄDER
DRIVER
MED
ANDRA
DELADE
UT KORT
HÄST-
TJEJER
MED DEN
ÄR BRÅK
LÄTTA
ATT LÖSA
VANN P
94 OCH
06
DRAR
SÖDERUT
VARIANT
PÅ ERA
REBELL-
BASKER
FJANTA
SIG
GOTT
VIRKE
VRÅL OCH
SKRÅL
SEGLAS
I OST
SPEL-
BOLAG
ANK-
UNGE-
LIK
KÄRVE
SLUTET
HETT
UTRYMME
DEN ÄR
ÖVER-
SIKTLIG
DRA IN
SKAPAR
BILDER
ANSTALT
JA I
MOSKVA
VINTER-
KUNGEN
AXEL-
REM
KRUX
FLEXAR
ARM-
BÖJARE
SKILJER
BLÅTT
FRÅN
BLÅTT
ÖVER-
GÅNG
TVÅ
KORT
TOG EMOT
FÅTALET
ÖNSK-
NINGAR
ÄR
KLOR
KLOR
... VÅR
HAGE
SPEL-
KVINNA
HAVS-
GUDINNA
KILO-
METER
VANN P
SOM ELIT-
SERIENS
BÄSTA
VITTNAR
OM
SORG
NÄT-
ADRESS
BATTERI-
SLAG
NATRIX
NATRIX
PM I
NY
SEN-
FÄSTE
EFTER
PS
RÄKNING
I SCHEMA
JÄTTE
I
LUND
VÄXTE P
UPP I
ANNA
MARIA
CORAZZA
...
STOR
FLYGARE
SPANSKA
VINER
SKARP
SAX
EN BIT
BERGART
VANN P
SILVER I
GRUPP-
CENTRAL
SÅS
HON I
DIRTY
DANCING
FEL I
RÄTT
ÖGON-
DROPPE
LÄR OSA-
LIG ANDE
TALL-
MARK
FICK P
CALDER
TROPHY
SOM I NHL
SPÄNNAN-
DE ÖVER
HELA
VÄRLDEN
HAR HÅL
SOM MÅL
COLORA-
DOLAG P
GJORDE
SUCCÉ I
DÄRFÖR
ATT
SPELADE
P I
PUHVÄN
BLOD-
BRIST
FÖRSTE
MANNEN
TESKED
OM-
FORMA
HA DEN
ÄRAN
TRIST
TUGG
MISS-
TANKE
LOKAL
PERSON
KURORT
KORTTYP
TITT
OCH
TÄTT
JÄMRA
(SIG)
SLITA
YOKO
ÅTRÄD
FOTDON
UPP-
KALLADE
EFTER P
BESKÅDA
TILL
VÄDERS
MYNT
SOM FÅR
VAGN ATT
LOSSNA
HAN MED
SYMFONIN
ÖKEN-
LUNDAR
KAN KAN
KÖRA
UTAN
FÖRARE
BÖR DEN
SOM VILL
HÖRA
GÖRA
VIND
TYCKA
OCH
TÄNKA
PHILADEL-
PHIALAG
SOM DRAF-
TADE P
DEN
KAN
VISA
VÄGEN
POSITIO-
NERINGS-
SYSTEM
SOLO-
SÅNG
RINGO
STJÄLA
SITTA
SOM EN
KUNG
ALDA
PRESS
KAFÉ
FOT-
BOLLS-
LAG
STADIG
KÄRLEKS-
GUD
STIM-
MIGA
BARN
SVEK
UTMÄR-
KELSE P
VANN SOM
MEST
VÄRDE-
FULLA
SPELARE
I NHL
UTSLAGS-
PLATS
HÖRS
UVAR
DIN
UNGEFÄR
KRONOR P
SÅGS MED
SES MED
CHECKING
I HOCKEY
GLIRING
KULOR
RIBO-
NUKLEIN-
SYRA
TORK-
DUK
STRÖM
VÅLLAR
VÅNDA
LUST-
SPEL
BRORS-
DOTTERN
DRA VID
NÄSAN
NEDRIG
HÖRS
GNÄLL-
SPIK
EFTER-
NAMNS-
AVSLUT
Q W E R T Y U I O P Å
A S D F G H J K L Ö Ä
« Z X C V B N M