Av TOBIAS BURNESSON
Bild: SHUTTERSTOCK
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

DÄR
FÖDDES
A
TRAPPAS
UPP
FILM SOM
GAV A
GULD-
BAGGE
HA
TRYCK-
ENHET
BLOCK-
HUSET
HÅLDON
EFTER-
FRÅGAN
WIKI-
LEAKS-
FILM MED
A I
BLEV
HAN
SOM
VANN
PASSÉ
NORD-
MAN
TAR EN
TITT
PJOSK
NED-
TONANDE
PREFIX
GENLJÖD
I RÖR
FULL-
STÄNDIGT
OORDNAD
RYMD-
VARELSE
UN I USA
SLAPP
SKUTA
KOK-
KÄRL
SÅDANA
VÄGAR
ÄR HALA
SLITA
MED
SLÄP
SIST I
RIMINI
FÖRE
NÅD
SEDE-
LÄRA
ID EST
HAR DEN
SOM SKA
FÅ TALA
BOLAG
JÄRNLADY
LIK-
ARTAD
MÅLTID
STODER
INFI-
NITIV-
MÄRKE
SPIS
FRYST
KUB
MAKI
OCH
NIGIRI
SNYGG
SISU
NÄMN-
DES
VÅLLA
BRY
KAN GÅ
NER I
SPLIT
KAN GE
KORK
KONSTIG
PRICK
LÖPS
VILT
KANON-
FORDON
HURSA
NEGA-
TIVA
MÖJLIG-
HETER
MUNT-
LIGT
TUNNA
ELLER
BRICKA
SKUL-
DENS
GUDINNA
JORD-
BRU-
KARE
FILM
A ÄR
AKTUELL
I
H
A I AB
VARA I
NUTID
RÖD-
TJUT
TYG FRÅN
FÅR
PROKLA-
MERA
SKALTON
MAN I
PIANO
GJORDE
A KUNG-
LIG IN-
SATS I
SOM ETT
ÅLSKINN
TAS UT
PÅ LÅN
FÖR-
SPEL?
LÅTA
SOM ÅT
PÅBRÅ
SLAV-
LEDARE
EN ANE
OMRÅDE
RIBB-
RÖRELSE
SNYTA
SPARKEN
FIXA
TORRA
KAKOR
ÖVER-
DRAG
KULT-
FÅGEL
SLANT
HERRE
FINNAR
ÖVULKAN
SNABB
BJÖRN-
TASS
FRÄTA
HÅRT
VIRKE
KALVÄL
KAN MAN
HÅLLA
SIG PÅ
YVIGT
HÅR
GÅR I
VISA
|||
VACCINE-
RAS
DET MOT
PUR
BITRÄ-
DANDE
GAM
SCI-FI-
FILM
MED AI
OCH A I
STARKT
FRÅN
PORTUGAL
BÅTKÖK
HON
FIRAS
21/1
ANDTÄPPA
FOTDON
VARA
NÅDIG
LÄNGST
BAK
TUNN
FÄRG
ÖRN-
GOTT
IOWA
KRAFT I
LEDNING
ÄR TILL
BESVÄR
HÖLJE
KRÄKLA
EN KOM-
POSITÖR
GRUPPER
OM TVÅ
KALK
KRIGS-
TIDS-
FILM
MED A I
MANDAM
NÄPEN
BOX
FORNA
TOKYO
SAK FÖR
REN BAK
SOM
SNUS
SKÄR
BORT
IRIDIUM
UPPSIKT
SKRÄD-
DAR-
VERK
GÖKTID
LAK-
RITS-
KRYDDA
RÅD-
VILLA
SITTER

BAKAR I
HAGAR
NADA
Q W E R T Y U I O P Å
A S D F G H J K L Ö Ä
« Z X C V B N M