Av TOBIAS BURNESSON
Bild: YLVA SANDGREN/TT
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

PLATS
FÖR
FÖRARE
KOKBOK
AV L
GÖR
SVENS-
KAR
UPP I
EN
MASSA
VI
ÄTER
SNOTT
MED-
DELANDE
MED
BILDER
DJUR OCH
NATUR
MED L
OCH GW
ÄR ALLMÄ-
NA PEN-
SIONS-
KUVERT
HOBBY I
DRAG
MED
DRAG
TAKT
SÅGS L
NYLIGEN
I
MÅL FÖR
SILL-
MJÖLKE
OTÄCKT
NITTON
STEVES
BEIRUT
SÄTTER
RAK SAK
I CYKEL-
HJUL
SPEL MED
STORA
STÅL-
KULOR
BIFALL
EMOTSER
DEN SOM
MASKAR
DOSA
KNEKT
UPP-
TRAPPAD
BLOS-
SADE
NYAN-
SERA
ENHET
AV VIKT
KRISTID
LÖSNING
FÖR
INLÄGG-
NING
JETLAG
LÄR
HIT
FLERA
DEKADER
SJÅPA
SIG MED
SIG
TV-HASSE
MYCKET
LÅNG
TIDS-
RYMD
DIVISOR
BOSS
GÖR
UTSEEN-
DE
SMÄLEK
EKER-
FÄSTE
VÄN TILL
NASSE
RÄCKER
TILL
GUTE
DUBBEL-
KVART
TUNNA
VISSEN
KYLA
NED
NORSK
STAD
SPANSKT
VIN
ENFALD
GER
AMMA
STÅNG
PÅ BÅT
SVENSKT
MAT-
PROGRAM
MED L
TA
LÅNGA
BENET
FÖRE
LAGA
MAGISK
GELLER
GÖR FOLK
PÅ KNÄ
IBLAND
LÄNGTA
MASKHÅL
LATIN-
JAG
CHALME-
RIST-
TJEJ
LAND
PROGRAM
MED L OCH
MAT FRÅN
FÖRR
TVÅ
FOT
TITTA
ROS I
VATTEN
SANK-
MARK
ÄLTA
FICK
MÄTT
SLÖJD-
ÄMNE
BLIR
TROTSIG
VELIGT
SVAR
MYGG
HYVLAS
OCH ÄTS
DUGG
ENTUSI-
ASMERA
SPENDE-
RAS I LED
FOR TILL
ARARAT
DEN ÄR
DREJBAR
MED
IOGT
FÖR-
MYNDARE
JET
SKICKAR
MOBILA
TEXTER
TOM MED
SEX
BOMB
TESKED
GALLER
GJORDE
MÖNSTER
MED SYRA
HANDFULL
TEXTMEX-
MAT
GOJA
OM-
GÅNGEN
HORN-
SIGNAL
TRÄFF
MAN HAR
MED MISS
VÄSKA
LUFTIG
TUBVARA
UR-
STORHET
AGGET
SAMMA
SOM OST
VÄL
GLÖDEN
BÄRS
MED HÖG
PROCENT
FALSK
SMYCKA
SÄLL-
SKAP
UTSLAG
EFTER
FALL
ÅT
NÄS-
VISA
VILO-
STUND
KULT
SPRIDA
MED KAR
JALUSI
BAK-
STRÖM-
MAR
KLASS
GRÖN
YTA
PLATS
FÖR UT-
VISNING
IX
MUHAM-
MAD ...
HAR PÅ
KÄNN
VANLIG
VINKEL-
TYP
BROM
TANK-
FULL
LÄKAR-
SLAG
PLATS
FÖR BAK
GAMMAT
SES FÖR
TORRA
TALLAR
LIV-
PREFIX
FÄSTA
INFÖR
SÖMNAD
SÄTTS

TVÄREN
FÖDDES
OCH
VÄXTE L
UPP I
HERRE
Q W E R T Y U I O P Å
A S D F G H J K L Ö Ä
« Z X C V B N M