Av TOBIAS BURNESSON
Bild: SHUTTERSTOCK
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

THE HUTT
MUSI-
KALISK
ANKA
NUMMER
SJU
FRÅN
SOLEN
GÖR
GRIPEN
SJÖ-
VIND
LEDA
ARBETET
PONERA
HAKE
RÖDA
TRÅDAR
BRYTER
TYSTNAD
HAN VI-
SAR VAR
SKÅPET
SKA STÅ
MATROS
KLOKA
SOM EN
SÅNG
ONÖDIG
MÅL I
BAGDAD
AVTA
LÄR
FÖRBLI
HEL
LÄT
SOM
MISSAR
RUIN
DEN BLIR
LAVA PÅ
YTAN
NÅGOT
BESTÄMT
DEN BLIR
ALL
EN
VÄNTANS
TID
LJUS-
HUVUD
SAK
BLOD-
SUGARE
KONST-
RIKTNING
FIN STEN
KORT
AVDEL-
NING
ÄR BAK
CENT-
RALT I
TA TAG
TÅGET
GENOM
ÖKNEN
DON
Q W E R T Y U I O P Å
A S D F G H J K L Ö Ä
« Z X C V B N M