Av TOBIAS BURNESSON
Bild: SHUTTERSTOCK
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.

All form fields are required.

VAD
MENAR
DU?
PERSON
SOM
SPELAR
ROLL
KAN MAN
HÖRA
KÖRA
MÅNGEN
I TOM-
BOLA
SIKTE
ÖVER-
VAKADE
I DDR
ORRE
ÖLMÄRKE
SÅDANA
KAN FÅS
FRÅN FÅR
SKÖN-
HETS-
DYRKARE
TOKYO
FÖRR
EJ VÄL-
STÄDAD
ÖL OCH
VIRKE
BRINGA
NÅGOT
UR SITT
LÄGE
BETALAR
FÖR
SPÄN-
NING

GLAD
GUBBE
DEN KAN
BLI
LUTFISK
GOD
SVAMP
LOVORD
LAND-
TUNGA
TÄTORT
I NORR-
BOTTEN
MUGGEN
HÄST-
HALT
KNUFF-
SPEL
KLÄTT
KORT
MATTE PÅ
SCHEMAT
MATT-
SOPARE
KAN
HÅREN
MED
ÅREN
BES-
TÄMD
ARTIKEL
Q W E R T Y U I O P Å
A S D F G H J K L Ö Ä
« Z X C V B N M